တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်

htikeagkyaw

တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လမ်းညွှန်

(ကက)     လျှောက်ထားသူသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။ (နိုင်ငံရေးစိစစ်ရေးကတ်ပြားမူရင်း၊ မိတ္တူတင်ပြနိုင်ရမည်။)

(ခခ)     လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝအရ အမျိုးသမီးဦးရေ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းအထိသာ လက်ခံနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဂဂ)     ကျန်းမာရေး(က)အဆင့် ရှိရမည်။

(ဃဃ)    အမျိုးသမီးများသည် Marine Engineering ၊ Electrical Systems & Electronic နှင့် Nautical Science ဘာသာရပ်များမှလွဲ၍ အခြားဘာသာရပ်များကို လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။

(ငင)     သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်မပြုမီ မှန်ကန်စွာ အရောင်ခွဲခြားနိုင်မှုစွမ်းရည် ရှိရမည်။ Nautical Science ဘာသာရပ်အတွက် မျက်မှန် တပ်ဆင်သူများ လျှောက်ထားခွင့်မရှိ။

(စစ)     ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ဘာသာတွဲများဖြင့် အောင်မြင်သူများသာ လျှောက်ထားခွင့်ရှိပါသည် –

(က)     မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ဘောဂဗေဒ

(ခ)     မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ

(ဂ)     မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ပထဝီဝင်

(ဆဆ)     လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း ခံရမည်။

(ဇဇ)     ပညာသင်ကာလအတွင်း Workshop Skill၊ သတ်မှတ်ထားသော ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်နှင့် တက္ကသိုလ်ပြင်ပတွင် တက်ရောက်ရမည့် အခြားသင်တန်းများကို ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

တက်ရောက်နိုင်သည့် သင်တန်းများ

အောက်ပါဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများကို သင်ကြားပို့ချပေးလျှက်ရှိပါသည်။

၁။ B.E. (NA) – အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (ရေယာဉ်တည်ဆောက်မှု) – ၆ နှစ်

၂။ B.E. (MM) – အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (ရေကြောင်းစက်မှု) – ၆ နှစ်

၃။ B.E. (ME) – အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ) – ၆ နှစ်

၄။ B.E. (PH) – အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (ဆိပ်ကမ်းအင်ဂျင်နီယာ) – ၆ နှစ်

၅။ B.E. (RC) – အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (မြစ်ချောင်းနှင့်ကမ်းရိုးတန်းအင်ဂျင်နီယာ) – ၆ နှစ်

၆။ B.E. (MESE) – အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (ရေကြောင်းလျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်) – ၆ နှစ်

၇။ B.Sc. (Hons.) (NS) – သိပ္ပံဂုဏ်ထူးဘွဲ့ (ရေကြောင်းသိပ္ပံ) – ၅ နှစ်

အထက်ဖော်ပြပါ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့သင်တန်း (၆) မျိုးစလုံးသည် (၆) နှစ် တက်ရောက်ကြရမည်ဖြစ်ပြီး သိပ္ပံ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့သင်တန်းအတွက် (၅) နှစ် တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ရမှတ်ပေါ်မူတည်၍ အထူးပြုဘာသာရပ်များကို လိုင်းခွဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ရက်စွဲ – ၂၀၁၇ ဩဂုတ်လ ၁၀ ရက်

ရည်ညွှန်း – တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လမ်းညွှန်စာအုပ်